vera korabelnikova

Saved 5/13/18 6:28 PM to DOLLS

Gnomochka from Lyubov Steshova!\u000aVery stylish and charming doll for an interior and games. Description:\u000ahttps:\/\/vk...#ОписаниеИгрушек_Куклы...

Gnomochka from Lyubov Steshova!\u000aVery stylish and charming doll for an interior and games. Description:\u000ahttps:\/\/vk...#ОписаниеИгрушек_Куклы...  See details »