lela shindelashvili

Saved 1/19/16 1:35 AM to simgerebi

Francesco Napoli - Balla Balla  See details »

 

Liked

Video subtitles:
  • 00:00: ah ha ni música Italian Aria dilute your EE fun like helium803 Manero crema - Vito's Ruggero a judo quando quando Volare kisara Santa team mate Hey
  • 00:30: you
  • 01:55: we browse a gun ba-ba-ba-ba
  • 03:08: Oh to
  • 04:16: Oh Oh
  • 04:50: I'm a bit Oh Oh